Невирішені проблеми у вивченні Туринської Плащаниці

Изображение на Туринской Плащанице невозможно возспроизвести, и это самая большая загадка на Земле

Изображение на Туринской Плащанице невозможно возспроизвести, и это самая большая загадка на Земле

Щодо автентичності Плащаниці тривають дискусії. Багато чого не пояснює сучасна наука. Але історія науки – це, по суті, нескінчений перелік створених, визнаних і відкинутих теорій, концепцій. Це стосується навіть фізико-математичних і природничих наук, гуманітарних тим більше. Релігійні істини навпаки, відрізняються стійкістю. Їх стверджують і шанують багато віків. До того ж немало фактичних свідчень, що подані у священних книгах та переказах, підтверджуються в результаті наукових досліджень.

Невирішені проблеми у вивченні Туринської Плащаниці

Відомо, що еволюційний ряд тварин, згаданий у стародавніх індуських Ведах, у загальних рисах відповідає даним палеонтології, еволюційної теорії. Відомий російський геолог А.П.Павлов (1854-1929 рр.) наводив біблійний переказ про створення світу як одну з
перших гіпотез про послідовність розвитку Землі і життя на ній, що передувало висновкам науки. Переказ про всесвітній потоп, що зустрічається в багатьох релігійних системах, відіграв важливу роль в історії геології. Поняття “науковий” ще не означає “найбільш точний” чи тим більше “єдино вірний”, “істинний”. У всякому разі наукові помилки зустрічаються не так вже рідко і бувають не менш безглуздими, ніж релігійні забобони [1].

У цій роботі не розглянуті такі теми, як “Туринська Плащаниця та теологія”, “Відношення Католицької церкви до Туринської Плащаниці в історичному контексті”, “Консервація Плащаниці” – вони цікаві на майбутнє. Не розглянуті в нашій роботі через брак матеріалів чи через їх наукову складність проблеми, пов’язані з вивченням Плащаниці іншими науковими дисциплінами. Можна було б розглянути інші християнські святині, що безпосередньо пов’язуються з особою Ісуса Христа (в історії відомі такі реліквії, як Хрест, Спис, Цвяхи, Чаша Грааля, інші).

Серед невирішених проблем Плащаниці питання утворення зображення на полотні. Справа не тільки у фізичних його властивостях (зображення утворене за допомогою дегідратації целюлози, є поверхневим, товщиною 10 мікрон та видиме з одного боку полотна), не у можливості створення такого зображення митцем (зображення “негативне”, має тривимірні властивості, видиме з відстані біля семи метрів, надзвичайно деталізоване і фотографічно точне). Митець, який нібито створював зображення, повинен був мати знання, які були недоступними не тільки в середньовіччі, а й у ХХ ст. Зокрема, помилку на монетах було встановлено лише після виявлення їх зображення на Плащаниці, на грудній клітці виявлено амулет, відомий з археологічних каталогів ХХ ст. Слід зазначити, що і монети, і амулет дуже рідкісні, існують в одиничних екземплярах.

Немає сумнівів, що на полотні зображений Ісус Христос. Але зображення не створювалось за переказом, що міститься у Євангеліях. Там не вказувалось, що Ісус був нагим, що був похований у терновому вінку. Багато особливостей поховання людини з Плащаниці підтверджуються археологічно тільки у ХХ ст. – наявність монет на очах, цвях від розп’яття проходив через зап’ястя руки, бичування відбувалося римським батогом flagrum, наявність у похованні квітів та спецій. Як можна пояснити чіткі зображення на Плащаниці ендемічних для Палестини рослин чи наявність у волокнах пилку самозапильних низькоростучих рослин, що ростуть у Палестині і цвітуть тільки навесні? Такими знаннями міг володіти тільки свідок розп’яття і поховання. Але для чого і яким чином людина у І ст.н.е. могла створити таке зображення, врахувавши всі ці деталі? Для чого зображення було створене негативним? Як воно могло мати тривимірну характеристику?

Чи була ця людина християнином? Зображення Бога нагим – для християн більшого блюзнірства не може бути. Крім того, іконографічні дані не дають підстав стверджувати, що зображення на Плащаниці відповідає уявленням про смерть і поховання Ісуса Христа у період середньовіччя.

З досліджень Плащаниці можна впевнено стверджувати: немає людини, яка б могла створити зображення у добу середньовіччя, тим більше в античний період.

Висновок напрошується один: Туринська Плащаниця є нерукотворною і тією, у яку був загорнутий Ісус Христос після розп’яття 7 квітня 30 року (дата з книги “Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета” [2]). Як могло утворитись зображення на полотні, залишається загадкою. Очевидно, під час Воскресіння відбувались невідомі науці процеси, які залишили відбиток на полотні. Властивості відбитку дозволяють вченим припустити, що процеси під час Воскресіння Ісуса викликали випромінювання, яке залишило на полотні зображення як тіла, так і рослин та предметів, що були у похованні – монет, цвяхів, тернового вінця. Таке випромінювання може викликати матерія при дематеріалізації, тобто при розпаді на елементарні частинки. Але сучасна наука не може ні створити таке зображення, ані навіть змоделювати його утворення на ЕОМ. Вчені можуть констатувати тільки сам факт – наявність відбитку на полотні.

Судячи з усього, у м.Турині, на півночі Італії, зберігається найцінніша християнська реліквія – свідчення Христового Воскресіння. В такому разі ми маємо П’яте Євангеліє, яке суттєво доповнює чотири канонічні Євангелія і є унікальною релігійною, історичною, археологічною і культурною пам’яткою, вік якої майже 2000 років.

Читайте Досягнення у вивченні Туринської Плащаниці

[1] Баландин Р.К. Чудо или научная загадка? Наука и религия о Туринской плащанице: Серия “Знак вопроса” (1’89).-М.: Знание, 1989.-64 с. – С. 5.

[2] Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.-Брюссель, 1973.-2357с. – С. 2087.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

sixteen − 10 =