Author Archives: admin

Покривало Вероніки

Показ ватиканського Плата Вероніки

Показ ватиканського Плата Вероніки

На християнському сході ікона Спаса Нерукотворного має довгу і цікаву традицію. На Заході ж існує дещо відмінна версія щодо виникнення Спаса Нерукотворного, яка постала дещо пізніще – у середньовіччі. Західна інтерпретація ікони зазвичай носить назву Святий Лик та має іншу композицію [1]. Легенда про Вероніку та її Покривало не зазначається у Біблії, але, не дивлячись на це, апокриф “Діяння Пилата” подає нам ім’я жінки хворої на кровотечу, яка зцілилась, торкнувшись до одягу Ісуса. Історичні критики зазначають, ім’я святої “Вероніка” є комбінацією латинського і грецького слів, ця комбінація означає “справжнє зображення”. Однак історія є частиною християнської культури протягом сторіч, включаючи коротку сцену Зеффереліса “Ісус з Назарету” [2]. Євсевій Памфіл (ІV ст.) залишив опис статуї Христа, яку зробила Вероніка на пам’ять про своє зцілення. Вона була розбита в часи Юліана Відступника (361 – 363 рр.), але її залишки ще у V столітті зберігалися у церквах. Статуя згадуєтсья в Іоанна Дамаскіна (перша половина VІІІ ст.), у Діяннях VІІ Вселенського Собору (787 р.) та в інших джерелах [3]. Continue reading

Мандиліон та Кераміон

Зображення Мандиліону та Кераміону з Ватиканської бібліотеки

Зображення Мандиліону та Кераміону з Ватиканської бібліотеки

Згідно з візантійською храмовою іконографією дві найдавніші чудотворні ікони-реліквії Христа, а саме Мандиліон (нерукотворний образ на платку, “Святий Убрус”) та Кераміон (нерукотворний образ на керамічному черепку “Святий Черепок”), зображуються навпроти один одного  на лицьових сторонах східної та західної підкупольних арок хрестово-купольного храму. Розміщуючись безпосередньо під куполом на найвидніших місцях, вони утворюють стрижневу структуру в системі розпису. Таке розміщення Мандиліона та Кераміона було вже добре відомим в іконографічних програмах ХІІ століття [1]. Continue reading

Зв’язок Сударіуму з Туринською Плащаницею

Схожість плям крові на Плащаниці і Сударіумі

Схожість плям крові на Плащаниці і Сударіумі

Франка Пасторе Троселло з Інституту судової медицини Туринського університету здійснювала порівняльні дослідження структури Сударіуму та Плащаниці: “Ці предмети мною піддавалися всяким не загрозливим для речей дослідженням, які тільки можна було здійснити в кримінальній лабораторії. Нитки Сударіуму з Ов’єдо – льняні, середньої якості, нерівномірні. Їх діаметр, права скрутка і число переплетень цілком схожі на нитки з Плащаниці. Вигляд, кількість і якість ниток, правостороння скрутка створюють серію схожих рис ткання Плащаниці і Сударіуму, що має структуру звичайного полотна, в якому човник і основа перехрещуються під прямим кутом” [1]. Continue reading

Дослідження Сударіуму Ов’єдо

Плями крові на Сударіумі з Ов'єдо

Плями крові на Сударіумі з Ов’єдо

Усі заслуги у дослідженні Сударіуму належать Команді дослідників Іспанського сіндологічного центру, керівництво над яким здійснюється Джілермо Герасом. Медична частина досліджень зроблена д‑ром Джозе Віллалайном [1]. Плями на Сударіумі показують, що полотно було розміщена на обличчі мертвої людини. Досліджуючи обидві сторони полотна, можна зробити висновок, що воно було складене у чотири рази, беручи до уваги зменшення інтенсивності плям [2]. Continue reading

Історія Сударіуму Ов’єдо

Марк Густін показує, як Сударіум був обгорнутий довкола голови

Марк Густін показує, як Сударіум був обгорнутий довкола голови

Подібне полотно нам відоме із Євангелія від Іоанна, розділ 20, вірші 6 і 7. Ці вірші читаються так: “Симон Петро, ідучи за ним, також підійшов, зайшов у могилу, побачив льняне полотно, що лежало на землі, також полотно, що було на його голові; це полотно не було разом із льняним полотном, але згорнуте в окремому місці”. Іоанн чітко відрізняє цей малий шматок полотна, що було на обличчі, сударіум, і більше полотно, що огортало тіло [1]. Continue reading

Загальний вигляд Сударіуму з Ов’єдо

Пояснення до зображення (плям крові) на Сударіумі

Пояснення до зображення (плям крові) на Сударіумі

Однією з реліквій, що зберігаються у катедральному соборі міста Ов’єдо, що на півночі Іспанії, є шматок полотна розміром приблизно 84х53 см [1]. Це полотно називають Святою Хустиною, або Sagrado Rostro, або Святим Обличчям [2]. Continue reading

Дослідники Туринської Плащаниці – сіндологи, наука – сіндологія

Баррі Шворц - засновник сайту shroud.com і архієпископ Гевардіс Сліва

Баррі Шворц – засновник сайту shroud.com і архієпископ Гевардіс Сліва

 

 

 

 

 

 

 

Рекс Морган, власник онлайн видання Новини Плащаниці

Рекс Морган, власник онлайн видання Новини Плащаниці

 

 

 

 

 

 

Архієпископ Багдада Гевардіс Сільва, дослідник Плащаниі, фото 2002 року

Архієпископ Багдада Гевардіс Сільва, дослідник Плащаниі, фото 2002 року

 

Друковані видання, використані у книзі “Туринська Плащаниця”

 1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.-Брюссель, 1973.-2357с.

  Зняття Ісуса з Хреста

  Зняття Ісуса з Хреста

 2. Баландин Р.К. Чудо или научная загадка? Наука и религия о Туринской плащанице: Серия “Знак вопроса” (1’89).-М.: Знание, 1989.-64 с.
 3. Деко А. Туринская плащаница/// Великие загадки истории.-М.: Вече, 1999.-576 с.
 4. Диакон Лев. История.-М., 1988.-240 с.
 5. Ісус Христос. Його життя, наука й чуда. Згармонізований переклад чотирьох Євангелій на основі грецького тексту з поясненнями. Зладив о.Михайло Кравчук.-Львів, 1934.-294 с.
 6. Каледа Г. Туринська Плащаниця.-Львів, 1998.-56 с.
 7. Клари, Робер де. Завоевание Константинополя.-М., 1986.-176 с.
 8. Коваль І. Турінська плащаниця/// Церковна археологія.-Івано-Франківськ: Нова зоря, 1998.-168 с.
 9. Никифор, арх. Иллюстрированная полная популярная Библейская Энциклопедия.-М., 1891.
 10. Святе письмо Старого та Нового Завіту.-1990.
 11. Словарь древнегреческого языка/ Под ред. И.Х.Дворецкого: В 2 т.-М., 1958.
 12. Соколов В.В. Средневековая философия: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов.-М.:Высш. школа, 1979.-448 с.
 13. Praktyczny slownik Biblijny/ Pod. Red. A.Grabner-Haidera.-Warszawa, 1995.-S.29.
 14. Библейский словарь: Энциклопедический словарь/ Составил Эрик Нюстрем.-Торонто, 1996.-532 с.