Author Archives: admin

Особливості оформлення наукового апарату в книзі “Туринська Плащаниця”

Щодо цитування електронних видань, в Інтернеті розроблена система посилань, яку започаткувала Крістіна Моріс, студентка Літтл Рок, штат Арканзас, США у виданні “Electronic File on the World Wide Web (No Print Version)” “Електронні файли у всесвітній павутині (електронна версія)”. Це видання вона написала для свого коледжу. Книга доступна за адресою http://www.ppc.new.edu./home/stb/com. У даній роботі використано метод посилань Баррі Шворца, з пристосуванням розділових знаків у посиланнях відповідно до наших умов[1].

Отже, посилання дане за такою схемою: Автор. Назва статті// Назва сайту (повна електронна адреса), дата взяття з мережі, сторінка з кількості усіх сторінок, (дата публікації).

Наприклад: Wilson Ian. An Appraisal of the Mistakes Made Regarding the Shroud Samples Taken in 1988 – and a Suggested Way of Putting These Behind Us// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/wilson.htm), 25.11.99, (1999).

Або: Речь рефендария Григория по случаю переноса в Константинопіль эдесского образа в 944 году// Туринская Плащаница SHROUD.SHM.RU Российский Центр Туринской Плащаницы (http://www.shm.ru/shr_georg.htm), 07.11.99, (1996).

Щодо посилання на друковані джерела, застосовуються чинні вимоги Вищої атестаційної комісії України.

 

[1] Schworz Barrie M. Late Breaking Website News!// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/latebrak.htm), 25.06.99, (15 червня 1999). – С.8.

Використані друковані видання у книзі “Туринська Плащаниця”

Уявний момент Воскресіння

Уявний момент Воскресіння

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.-Брюссель, 1973.-2357 с. Навчальне католицьке видання російською мовою з нагоди 1000-ліття хрещення Русі. Видання з повними паралельними місцями, підрозділами, коротким поясненням, аналітичною симфонією та географічними картами. Тобто видання багате довідковим матеріалом, що сприяє розумінню Біблії[1]. Continue reading

Матеріали конференцій, симпозіумів у книзі “Туринська Плащаниця”

Симпозіум у Гонконзі “Туринська Плащаниця – зображення Христа?”

Доступна одна стаття:

William Meacham “Radiocarbon Measurement and the Age of the Turin Shroud: Possibilities and Uncertainties”

Вільям Мехам “Радіовуглецеве датування та вік Туринської Плащаниці: можливе та неможливе” (William Meacham “Radiocarbon Measurement and the Age of the Turin Shroud: Possibilities and Uncertainties”) (http://www.shroud.com/meacham.htm). Археолог Вільям Мехам у 1986 році передбачив можливі похибки у майбутньому радіовуглецевому датуванні Туринської Плащаниці, а саме: забруднення стороннім вуглецем, обмін продуктів піролізу целюлози, ізотопний обмін[1]. Дані гіпотези лягли в основу наступних досліджень у сфері радіовуглецевого датування Плащаниці. Continue reading

Наукові статті, використані у книзі “Туринська Плащаниця”

Статті, передруковані з друкованих видань і вміщені в мережі

Роберт Баклін “Юридичний і медичний аспекти суду та смерті Христа” (Robert Bucklin “The Legal and Medical Aspects of the Trial and Death of Christ”) (http://www.shroud.com/bucklin2.htm). Стаття передрукована з видання Medicine, Science and the Law, січень 1970. В ній розглядається суд та страта Ісуса Христа з точки зору римських та давньоєврейських законів, причому зазначається, що процедура суду була порушена, отже, весь процес і вирок були нелегітимними як з точки зору римського, так і з точки зору давньоєврейського законодавства. Також розглядається смерть з медичної точки зору. Саме ця, друга частина статті, у якій розглядаються медичні аспекти смерті Ісуса, і використана у даній роботі. Автор є д-ром медицини і д‑ром юриспруденції [1]. Continue reading

Монографії, використані у книзі “Туринська Плащаниця”

Лице з Плащаниці та ікона Христа 5 століття з монастиря святої Катерини

Лице з Плащаниці та ікона Христа 5 століття з монастиря святої Катерини

В Інтернеті можна зустріти як монографії, так і рецензії на них.

Джефрі Харт “Фотографія Ісуса? (Рецензія на книгу “Кров і Плащаниця: нові докази автентичності Найсвятішої Реліквії” Яна Вілсона)” (Hart Jeffrey “A Photograph of Jesus? (Book review “The Blood and the Shroud: New Evidence That the World’s Most Sacred Relic Is Real”, by Ian Wilson)”) (http://www.britannica.com/bcom/magazine/article/0,5744,44044,0.html). У рецензії тезово подаються докази Яна Вілсона автентичності Плащаниці. Зокрема, Ян Вілсон підтримує теорію дематеріалізації тіла під час воскресіння [1]. Continue reading

Довідкові видання (енциклопедії), книга “Туринська Плащаниця”

Туринська Плащаниця, реконструкція обличчя і портрет Ісуса Христа

Туринська Плащаниця, реконструкція обличчя і портрет Ісуса Христа

Shroud of Turin// Encyclopedia Americana (http://oke.grolier.com/InfoOffset). Стаття з електронної версії Американської енциклопедії. В ній коротко і стримано подаються відомості про Плащаницю, коротко повідомляється про основні результати досліджень 1978 року, радіовуглецеве датування 1988 року. Також повідомляється про відношення церкви до Плащаниці: “Після оголошення результатів досліджень Римо-Католицька Церква, яка ніколи формально не заявляла, що Плащаниця є поховальним полотном Ісуса, все ж притримується цієї позиції, продовжуючи пропонувати Плащаницю як об’єкт поклоніння” [1].

The Holy Shroud (of Turin)// The Catholic Encuclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/13762a.htm). Стаття електронної версії Католицької енциклопедії 1913 року видання. Містить цінні матеріали, що стосуються ставлення Католицької церкви до Туринської Плащаниці протягом віків. Показано стан наукового вивчення полотна на 1913 рік [2].

Turin, Shroud of// Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/­bcom/eb/article/5/0,5716,75765+1,00.html). Стаття з електронної Інтернет-версії енциклопедії Британіка. Коротка, але дуже змістовна. Стаття складається з трьох абзаців. У першому подається опис Плащаниці, у другому – історія полотна, у третьому – історія наукового вивчення реліквії та сучасне ставлення Католицької церкви до неї [3].

 

[1] Shroud of Turin// Grolier (http://oke.grolier.com/InfoOffset), 16.03.00.

[2] The Holy Shroud of Turin// The Catholic Encyclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/13762a.htm), 4.08.99, (1912).

[3] Turin, Shroud of// Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/bcom/eb/article/5/0,5716,75765+1,00.html), 16.03.00, (1999-2000).

Документи, використані у роботі над книгою “Туринська Плащаниця”

Зображення розп'ятого Христа, основане на даних з Туринської Плащаниці

Зображення розп’ятого Христа, основане на даних з Туринської Плащаниці

Плащаниця мовить: вірте у Божу любов і втікайте від нещастя гріха (The Shroud whispers: believe in God`s love and flee from the misfortune of sin) (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/en/past/papagp.htm). Промова папи римського Іоанна-Павла ІІ під час візиту до Турина 23-24 травня 1998 року. У промові подається позиція Католицької церкви щодо Плащаниці. Зокрема, питання автентичності повинні вирішувати вчені за допомогою неупереджених об’єктивних досліджень. Церква закликає шанувати Плащаницю як ікону, що містить у собі згадку про Ісуса Христа [1].

Речь рефендария Григория по случаю переноса в Константинополь эдесского образа в 944 году (http://www.shm.ru/shr_georg.htm). Промова рефендарія Григорія має опис Мандиліону, з якого можна визначити, що зображення є монохромним і містить ще деякі ознаки, за якими його можна співставити з Туринською Плащаницею [2].

 

[1] The Shroud whispers: believe in God`s love and flee from the misfortune of sin// Archiodiese of Turin Website (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/en/past/papagp.htm), 21.03.00, (23-24 травня 1998).

[2] Речь рефендария Григория по случаю переноса в Константинопіль эдесского образа в 944 году// Туринская Плащаница SHROUD.SHM.RU Российский Центр Туринской Плащаницы (http://www.shm.ru/shr_georg.htm), 07.11.99, (1996).

Зміст проведеної роботи над книгою “Туринська Плащаниця”

Різниця між науковою статтею, матеріалом конференції чи газетною статтею дуже незначна, а інколи може бути зовсім відсутня. Оскільки матеріали конференції часто подаються ілюстровано, з графічними і табличними додатками, з науковим апаратом посилань, вони мають усі властивості наукових статей. Матеріали у мас-медіа також можуть подавати відомі вчені, хоч і без наукового апарату. Але все ж різниця є. Прагнучи впорядкувати велику масу матеріалу, по можливості відслідковано походження матеріалу і розподілено за походженням на чотири розділи.

Телеконференції (форуми) Туринської Плащаниці

Телеконференція новин “alt.turin-shroud”. Ця телеконференція не є доступною для усіх користувачів Інтернету, оскільки доступ до телеконференцій здебільшого надається окремими службами за певну плату. Але інколи в Інтернеті публікуються фрагменти дискусій з цієї телеконференції.

Телеконференції – стара назва форумів, тепер є більш нові форуми, де обговорюються питання наукового вивчення Туринської Плащаниці

Окремі сторінки і статті про Туринську Плащаницю

  1. The Face on the Shroud of Turin (http://www.geocities.com/­Paris/Parc/4752/shroud.html). Англійською мовою. Скульптор Віллем Бранка подає своє бачення обличчя з Плащаниці. Зображення дані у вигляді фотографій рельєфних зображень обличчя. Рельєфи можна замовити і оплатити на даній сторінці.
  2. Imago Christi, A Shroud Interest Group (http://www.open.org/~imago). Англійською мовою. Організація заснована Мішелін ЛеМарджі, істориком і сіндологом. Призначення групи “Зображення Христа” – “досліджувати, вивчати і популяризувати” інформацію про Туринську Плащаницю. Сама сторінка розповідає про організацію і містить кольорову фотографію копії Плащаниці, яка приписується Альбрехту Дюреру і датується 1516 роком.
  3. Гай Гремер “Іонізація дає прояснення у питанні Туринської Плащаниці” (Guy Gramer “Ionization Ressurects The Shroud of Turin”) (http://www.direct.ca/trinity/shroud1.html). Публікується на сайті The Triniuti Report (http://www.direct.ca/trinity). Автор використовує у своїй статті найновіші дослідження. Гай Гремер з довір’ям ставиться до проведеного радіовуглецевого датування Плащаниці, але вказує, що дата ХІІ століття є наслідком іонізації. Написано 19 січня 1997 року.
  4. Джуді Сігел “Місцеві рослини доводять автентичність Туринської Плащаниці” (Judy Siegel “Local Plant Evidence Supports Authenticity of Shroud of Turin”) (http://www.jpost.com/com/Archive/14.Apr.1997/News/Article-7.html). Стаття розміщена у виданні “The Erusalem Post Internet Edition”. Подаються напрацювання науковців Венджера і Даніна, які досліджували відбитки рослин на Плащаниці. Згідно з Даніном, доводиться, що Плащаниця походить з Палестини.