Використані друковані видання у книзі “Туринська Плащаниця”

Уявний момент Воскресіння

Уявний момент Воскресіння

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.-Брюссель, 1973.-2357 с. Навчальне католицьке видання російською мовою з нагоди 1000-ліття хрещення Русі. Видання з повними паралельними місцями, підрозділами, коротким поясненням, аналітичною симфонією та географічними картами. Тобто видання багате довідковим матеріалом, що сприяє розумінню Біблії[1].

Використані друковані видання у книзі “Туринська Плащаниця у світлі Інтернету”

Р.К. Баландин “Чудо или научная загадка? Наука и религия о Туринской плащанице”. Видання вийшло у серії “Знак вопроса”, № 1 за 1989 рік. Автор використовує усі наявні на 1989 рік дані про Туринську Плащаницю. Крім того, Р.К. Баландин наводить деякі свої міркування стосовно вирішення питань, які виникли у процесі вивчення Плащаниці. Автор намагається бути об’єктивним і залишає питання про аутентичність Плащаниці відкритим[2].

Вчені вивчили кожен міліметр Плащаниці

Вчені вивчили кожен міліметр Плащаниці

А.Деко “Туринская Плащаница”. Стаття представлена в книзі того самого автора “Великие загадки истории”. Книга уперше була видана у 1967 році і потім кілька разів перевидавалась. Об’єктивне дослідження вченого, передане у формі наукової полеміки. Особливо важлива історія Плащаниці, яка містить декілька версій перебування полотна в період, який називають “Втраченими роками” (1204-1349 рр.)[3].

Лев Диакон “История”. Лев Диякон – один з найголовніших візантійських авторів другої половини Х ст. У десяти книгах своєї “Історії” він описав сучасні йому події внутрішнього і особливо зовнішньополітичного життя імперії. Його оповідання охоплює переважно 959-976 рр. У даній роботі використано уривок, у якому йдеться про спосіб здійснення підкопу під фортифікаційну споруду з метою її знищення – саме за таких обставин Мандиліон згадувався у VІ ст.[4]

“Ісус Христос. Його життя, наука й чуда”. Згармонізований переклад чотирьох Євангелій на основі грецького тексту о.Михайла Кравчука. Видання містить пояснення, ілюстративний та картографічний матеріали[5].

Гліб Каледа “Туринська Плащаниця”. Переклад з російського видання. На відміну від Інтернет-версії, яку використано у цій роботі[6], ця книга містить цінні ілюстрації, що дозволяють краще зрозуміти працю[7].

Робер де Клари “Завоевание Константинополя”. Хроніка “Завоювання Константинополя” Робера де Кларі, що була створена на початку ХІІІ ст., поряд з одноіменним твором Жоффруа Віллардуена належить до найважливіших джерел з історії захоплення Константинополя рицарями-хрестоносцями в 1203 – 1204 рр. У цій хроніці є згадки про реліквії, що зберігались у Константинополі, у тому числі згадується і Плащаниця[8].

Ігор Коваль “Турінська плащаниця”, невелика стаття у посібнику “Церковна археологія”, у якій стисло подаються археологічні дані, що свідчать про автентичність реліквії[9].

Архидиякон Никифор “Иллюстрированная популярная Библейская Энциклопедия”. Містить в собі 7500 пояснень слів, що зустрічаються у Старому та Новому Завітах. Видання добре проілюстроване. Для енциклопедії використано багато авторитетних видань російською, німецькою та англійською мовами[10].

“Святе письмо Старого та Нового Завіту”. Католицький переклад Біблії. Містить картографічний та довідковий матеріали[11].

“Словарь древнегреческого языка”, під ред. І.Х.Дворецького. Одне із найавторитетніших видань такого типу[12].

Соколов В.В. “Средневековая философия”, де, зокрема, пояснюєтся термін “бритва Оккама” та її вплив на розвиток філософської і наукової думки[13].

“Praktyczny slownik Biblijny”, “Практичний Біблійний словник”, під редакцією А.Ґрабнер-Хайдера. Словник містить статті, які пояснюють багато біблійних термінів[14].

[1] Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.-Брюссель, 1973.-2357с.

[2] Баландин Р.К. Чудо или научная загадка? Наука и религия о Туринской плащанице: Серия “Знак вопроса” (1’89).-М.: Знание, 1989.-64 с.

[3] Деко А. Туринская плащаница/// Великие загадки истории.-М.: Вече, 1999.-576 с.

[4] Диакон Лев. История.-М., 1988.-240 с.

[5] Ісус Христос. Його життя, наука й чуда. Згармонізований переклад чотирьох Євангелій на основі грецького тексту з поясненнями. Зладив о.Михайло Кравчук.-Львів, 1934.-294 с.

[6] Каледа Глеб. Плащаница Господа нашего Иисуса Христа//(http://www.zhizn.ortodox.ru/material/mat125.htm), 11.08.99, (1997).

[7] Каледа Г. Туринська Плащаниця.-Львів, 1998.-56 с.

[8] Клари, Робер де. Завоевание Константинополя.-М., 1986.-176 с.

[9] Коваль І. Турінська плащаниця/// Церковна археологія.-Івано-Франківськ: Нова зоря, 1998.-168 с.

[10] Никифор, арх. Иллюстрированная полная популярная Библейская Энциклопедия.-М., 1891.

[11] Святе письмо Старого та Нового Завіту.-1990.

[12] Словарь древнегреческого языка/ Под ред. И.Х.Дворецкого: В 2 т.-М., 1958.

[13] Соколов В.В. Средневековая философия: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-тов.-М.:Высш. школа, 1979.-448 с.

[14] Praktyczny slownik Biblijny/ Pod. Red. A.Grabner-Haidera.-Warszawa, 1995.-S.29.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

sixteen − 4 =