Наукові статті, використані у книзі “Туринська Плащаниця”

Статті, передруковані з друкованих видань і вміщені в мережі

Роберт Баклін “Юридичний і медичний аспекти суду та смерті Христа” (Robert Bucklin “The Legal and Medical Aspects of the Trial and Death of Christ”) (http://www.shroud.com/bucklin2.htm). Стаття передрукована з видання Medicine, Science and the Law, січень 1970. В ній розглядається суд та страта Ісуса Христа з точки зору римських та давньоєврейських законів, причому зазначається, що процедура суду була порушена, отже, весь процес і вирок були нелегітимними як з точки зору римського, так і з точки зору давньоєврейського законодавства. Також розглядається смерть з медичної точки зору. Саме ця, друга частина статті, у якій розглядаються медичні аспекти смерті Ісуса, і використана у даній роботі. Автор є д-ром медицини і д‑ром юриспруденції [1].

Деймон та інші “Радіовуглецеве датування Туринської Плащаниці” (Damon P.E. and others “Radiocarbon dating of the Shroud of Turin”) (http://www.shroud.com/nature.htm). Офіційний звіт про результати радіовуглецевого датування Туринської Плащаниці, який був опублікований у журналі Nature, Vol.337, No.6208, pp.611-615, 16th February, 1989. Подаються дані взяття зразків, їх обробка, датування та результати дослідження. Використані таблиці, діаграми [2].

Авіноам Данін “Відбитки квітів. Звідки походить Плащаниця? Питання ботаніки” (Avinoam Danin “Pressed Flowers. Where Did the Shroud of Turin Originate? A Botanical Quest”) (http://www.shroud.com/danin.htm). Дана стаття є передруком з ізраїльського географічного журналу “ERETZ”, листопад/грудень 1997 року. Стаття вперше описує відкриття і дослідження Венджером рослини Zygophyllum dumosum, що є важливим фактором у визначенні часу і місця поховання людини з Плащаниці. Також подається ілюстрація зображення королівської хризантеми на Плащаниці, що доповнюється ескізом і зображенням цієї рослини, зробленим на полотні за допомогою коронарного розряду [3].

“Розвінчання Плащаниці: зроблена людськими руками” (Debunking the Shroud: Made by Human Hands) (http://www.mcri.org/shroudupdate.­html#anchor577043). Збірка статей, опублікованих у виданні Огляд Біблійної Археології (Biblical Archaeology Review), та відгуки на ці статті, що були надіслані у це саме видання. У виданні Огляду Біблійної Археології за листопад/грудень 1998 року були опубліковані статті Волтера МакКрона “Зображення на Плащаниці пояснене як малюнок” та Гарі Вікана “Розвінчання Плащаниці: зроблена людськими руками”, які спричинили потік відгуків. Ці відгуки і становлять основу полеміки, яка відображена у даній збірці статей [4].

Луїджі Фоссаті “Фотографування Святої Плащаниці під час Експозиції 1898 року” (Luigi Fossati “Photographing the Holy Shroud During the 1898 Exibition”) (http://www.shroud.com/colleg10.htm). Стаття професійного історика взята з сіндологічного видання “Collagmento pro Sindone” за вересень/жовтень 1994 року. У статті представлений матеріал про показ Плащаниці 1898 року, що підкріплюється мемуарними матеріалами учасників цієї виставки. Подаються і декілька аспектів фотографування полотна під час виставки [5].

Луїджі Фоссаті “Згадка про експозицію 1898 року” (Luigi Fossati “Remembrance of the 1898 Exposition”) (http://www.shroud.com/colleg14.htm). Стаття передрукована з сіндологічного видання “Collagcento pro Sindone” (за листопад/грудень 1994 року). Подаються передумови та суспільний резонанс появи фотографій Плащаниці [6].

Маріо Мороні, Ремі ван Хелст “Натуральні фактори, що значно вплинули на радіовуглецеву дату текстилю” (Mario Moroni, Remi van Haelst “Natural Factors Affecting the Apparent Radiocarbon Age of Textiles”) (http://www.shroud.com/vanhelst.htm). Стаття передрукована з Shroud News, Issue No.100, February 1997. У публікації розглядаються два основні чинники, що можуть серйозно вплинути на радіовуглецеву дату Плащаниці: фактори, які супроводжують пожежу, та сторонні включення [7].

Джек Кілмон “Туринська Плащаниця. Справжній артефакт чи виготовлена реліквія?” (Jack Kilmon “The Shroud of Turin. Genuine artifact or manufactured relic”) (http://www.historian.net/shroud.htm). Стаття була опублікована у трьох частинах The Glyph, журналу Американського Археологічного Інституту, Сан Дієго, Vol 1, No.10 (Sept 1997); No.11 (Dec 1997); No.12 (March 1998). Стаття розкриває дві основні проблеми: розглядається можливість створення Плащаниці художником і розглядається радіовуглецеве датування полотна. На основі інших доказів – палінологічних, іконографічних, археологічних доводиться автентичність реліквії (“Туринська Плащаниця є справжнім артефактом першого століття, що відображає римське розп’яття та зображує дорослого чоловіка-єврея…”) [8].

Антоніо Ломбатті “Сумніви стосовно монет на очах” (Antonio Lombatti “Doubts Concerning the Coins Over the Eyes”) (http://www.shroud.com/lombatti.htm). Стаття передрукована з видання “British Society for the Turin Shroud” Newsletter #45. У статті передано суперечку двох вчених – Антоніо Ломбатті та д-ра Алана Венджера стосовно наявності зображення на Плащаниці монет. Вчені використовують досягнення найрізноманітніших наукових дисциплін – від лінгвістики до археології, доводячи свою правоту. Стаття побудована у вигляді листування опонентів. Порушуються такі питання, як монетна теорія, староєврейський поховальний обряд, іконографія та інші. Згодом в цю Інтернетну дискусію втрутились й інші вчені, які подавали свої міркування з питань, порушених у дискусії [9].

Пол Молоні “Наука, археологія та Туринська Плащаниця” (Paul C.Maloney “Science, Archaeology, and the Shroud of Turin”) (http://humanist.net/appro-sindone/maloney.html). Стаття представлена на скептичному сайті The Sceptical Shroud of Turin Website, проте має проавтентичне спрямування. Передрукована з видання Approfondimento Sindone, Year II, Volume 1 (1998). Автор подає археологічні відомості щодо давньоєврейського поховання, типу тканини, наявності на Плащаниці пилку. Також заперечується теорія Волтера МакКрона про мистецьке походження Плащаниці [10].

Волтер МакКрон “Червона охра та верміліон на зразках з Плащаниці?” (Walter McCrone “Red Ochre and Vermilion on Shroud Tapes?”). Стаття передрукована з видання Approfondimento Sindone, Year I, Volume 1 (1997). Волтер МакКрон подає докази того, що Плащаниця – витвір руки художника – у волокнах помічена значна кількість речовин, що може бути свідченням того, що зображення створене художником. Деякі дослідники STURP пояснюють походження цих речовин іншим чином, наприклад, протеїн є протеїном крові, оксид заліза утворився під час замочування льону у воді. МакКрон також знайшов, на відміну від STURP, цементування волокон, що, на його думку, свідчить про присутність зв’язуючої речовини (смол, темпери, висохлих масел). Тривимірну інформацію дослідник пояснює хитрістю художника, який хотів зобразити результат контакту тіла з полотном і намалював ділянки, ближчі до тіла, темнішими відтінками [11].

Вільям Мехам “Автентифікація Туринської Плащаниці: питання археологічної епістемології” (William Miacham “The Authentification of the Turin Shroud: An Issue in Archaeological Epistemology”) (http://www.shroud.com/­meacham2.htm). Стаття передрукована з видання Current Anthropology, Vol.24, N 3, June 1983. Публікація викликала великий резонанс у суспільстві і на неї надійшло багато відгуків з провідних наукових закладів світу. Ці відгуки розміщені наприкінці статті і є частиною полеміки навколо Туринської Плащаниці. Стаття розглядає Плащаницю з різних сторін і містить розділи “Відбиток тіла”, “Історія Плащаниці”, “Плащаниця і біблійний запис”, “Наукові аналізи”, “Розгляд з точки зору антропології, археології та історії мистецтва”, “Теорії підробки/ нещасного випадку”. У висновках не зазначається, автентична реліквія чи ні, зате розглядаються різноманітні погляди на Плащаницю. В цілому автор стоїть на позиціях автентичності реліквії [12].

Стівен Шейферсман “Розгадка Туринської Плащаниці” (Steven Shafersman “Unraveling the Shroud of Turin”) (http://humanist.net/appro-sindone/schafersman.html).Стівен Шейферсман є науковим і технічним консультантом Комітету для наукового вивчення надприродніх явищ (CSICOP), також засновником скептичного сайту The Skeptical Shroud of Turin Website. Стаття передрукована з видання Approfondimento Sindone, Year II, vol.2, 1998 і є відповіддю на публікацію Пола Молоні “Наука, археологія і Туринська Плащаниця”. Автор доводить, що Плащаниця є середньовічною підробкою, базуючись в основному на твердженнях Волтера МакКрона про те, що Плащаниця є картиною, та на запереченні пилкової теорії Макса Фрея [13].

“Свята Плащаниця (Туринська)” (The Holy Shroud of Turin) (http://www.newadvent.org/cathen/13762a.htm). Стаття взята з сайту The Catholic Encyclopedia, що зроблений за матеріалами видання Католицької енциклопедії видання 1913 року. У статті показано історію Плащаниці з католицької точки зору, також усе, що було відоме про полотно станом на 1913 рік [14].

Фредерік Зугіб “Небіжчик з Плащаниці було обмито” (Frederick T.Zugibe “The Man Of The Shroud Was Washed”) (http://www.shroud.com/zugibe2.htm). Д-р медицини і д-р філософії Фредерік Зугіб, базуючись на джерельних даних та дослідженнях кримінальних патологів, зазначає, що небіжчик з Плащаниці перед похованням була обмита, що не суперечить єврейським звичаям і підтверджує твердження св.Іоанна, що Ісус був похований за єврейськими поховальними звичаями. Цим самим він заперечує твердження Яна Вілсона про те, що небіжчик з Плащаниці не був обмитий перед похованням, а це є підтвердженням того, що реліквія автентична [15].

Фредерік Зугіб “Переосмислення тверджень П’єра Барбета” (Frederick T.Zugibe “Pierre Barbet Revisited”) (http://www.shroud.com/zugibe.htm). Стаття передрукована з видання Sindon, №8 за грудень 1995 рік. Д-р філософії, д-р медицини проф. патології Колумбійського університету заперечує три твердження Барбета: цвях при розп’ятті проходив через ділянка Дестота, великий палець на руці був притиснутий до долоні через пошкодження серединного нерва, смерть на хресті настала через асфіксію. Натомість Зугіб наводить три власні гіпотези, що дослідно підтверджені: цвях пройшов через зону “Z”, притиснутий до долоні палець є природнім положенням пальця при схрещених руках, смерть настала через катування перед стратою. Стаття супроводжується ілюстративним матеріалом [16].

«На встрече американских исследователей Туринской плащаницы сообщают о замечательном эксперименте» (http://www.shroud.orthodoxy.ru/­accetta1.htm). Стаття взята з видання British society for the Turin Shroud. Newsletter. Issue no.49. June 1999, стор. 10-11. У цьому короткому повідомленні розповідається про експеримент д-ра Августа Ассета з каліфорнійського центру з вивчення Туринської Плащаниці. Вчений ввів собі речовину з радіоактивним метиленом, потім вивчав радіацію від свого тіла за допомогою гама-камери. Також повідомляється про спеціальну технологію, яку запропонував д-р Варрен Грюндфест, що дозволяє отримати повні спектральні дані і хімічний аналіз кожної точки на полотні без його руйнування [17].

«Особо секретные данные на Туринской Плащанице» (http://www.shroud.­orthodoxy.ru/secret1.htm). Стаття передрукована з видання British Society for the Turin Shroud. Newsletter. Issue no.49. June 1999, стор.16-22. Канадський вчений Тадеуш Тренн розповідає про те, як могло “дематеріалізуватись” тіло, що було завернуте у Плащаниці, тобто подається версія утворення зображення на Плащаниці елементарними частинками, що втратили зв’язки між собою внаслідок такого чудесного явища, як воскресіння [18].

Емілі Креіг, Рендел Бріз “Утворення зображення та Туринська Плащаниця” (Craig Emily, Breese Randall “Image Formation and the Shroud of Turin”) (http://www.shroud.com/pdfs/craig.pdf). Стаття передрукована із видання Journal of Imaging Science and Technology, Volume 38, No. 1, p.59-67. (1994). У даній роботі вказується, що зображення на Туринській Плащаниці могло бути виконане технікою втирання порошку у тканину. За допомогою цієї техніки можна відтворити тривимірні властивості зображення, схожі на ті, що у зображення Плащаниці [19].

 

Статті, опубліковані у мережі Інтернет без посилання на друковане першоджерело

Огляд досягнень Міжнародної дослідницької конференції Туринської Плащаниці 1999 року (1999 Shroud of Turin International Research Conference… an overview of developments) (http://members.aol.com/turin99/confer.htm). В оглядовій статті тезово подаються наукові доповіді, представлені на конференції у Річмонді 1999 року [20].

Алан Адлер “Природа зображень тіла на Туринській Плащаниці” (Alan D.Adler “The Nature of the Body Images on the Shroud of Turin”) (http://www.shroud.com/pdfs/adler.pdf). Стаття д-ра Алана Адлера містить короткий огляд досліджень Плащаниці та гіпотез походження зображень на ній. Стаття цікава з історіографічної точки зору, оскільки для її написання використано 74 джерела, які цитуються у праці [21].

Ніколас Петер Аллен “Чи є Туринська Плащаниця першою зафіксованою наукою фотографією” (Nicolas Peter Allen “Is the Shroud of Turin the First Recorded Photograph?”) (http://www.petech.ac.za/shroud/isthe.htm). Загальна праця Ніколаса Аллена, у якій він дає характеристику досягнень науки у вивченні Туринської Плащаниці і висуває свою гіпотезу, за якою зображення на Плащаниці створене фотографічним методом у середні віки [22].

Джим Баретт “Плащаниця та наука” (Jim Barrett “Science & the shroud”) (http://www.uthscsa.edu/mission/spring96/shroud.htm). Стаття опублікована у журналі Наукового центру здоров’я Техаського університету Сан Антоніо. В ній розповідається про виявлення вченими Леонсіо Гарца-Вальдес і Стефана Маттінглі біопластикового покриття на поверхні стародавніх предметів (як єгипетські мумії, майянські артефакти) і вплив цього покриття на радіовуглецеве датування. Ці ж вчені виявили аналогічне покриття на поверхні Плащаниці у значних кількостях, що могло вплинути на датування полотна. Також повідомляється про хімічні досліди, що проводились для виявлення ДНК у кров’яних плямах на Плащаниці [23].

Сью Бенфорд “Негативність і Плащаниця” (M.Sue Benford “Negativity and the Shroud”) (http://www.shroud.com/benford.htm). Сью Бенфорд на основі оптичних даних заперечує фотографію як теорію створення зображення на Плащаниці [24].

“Латки на обпалених ділянках, які були поставлені після пожежі у Чамбері 1532 року” (Bruciature e rappezzi dell’incendio di Chambery (1532)) (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/it/scient/telo/sin_brupost.htm). Описове повідомлення, у якому подається опис латок на Плащаниці та час їх пришиття [25].

Роберт Баклін “Розтин людини з Плащаниці” (Robert Bucklin “An Autopsy on Man of the Shroud”) (http://www.shroud.com/bucklin.htm). Роберт Баклін, д-р медицини та д-р юриспруденції вказує на те, що тіло так добре відбилось на полотні, що його можна розглядати і досліджувати як тіло померлої насильницькою смертю людини. Сам автор протягом 50 років працював кримінальним патологом, дослідивши при цьому 25 тисяч тіл [26].

“Карбоксилування та радіовуглецеве збагачення…” (“Carboxylation and radiocarbon enhancement…”) (http://members.aol.com/turin99/news.htm). Статтю взято з сайту Richmond Shroud of Turin Center. В ній розглядаються досліди вчених, що намагалися експериментально перевірити теорію російського дослідника Кузнєцова. Хоч дослідно теорія Кузнєцова не була підтверджена, у статті критично розглядається проходження самих дослідів, які не були проведені достатньо кваліфіковано для незаперечних результатів [27].

Петер Карр “Датування і утворення Плащаниці” (Peter Carr “Dating and Formation of the Shroud”) (http://www.shroud.com/carr.pdf). У статті розглядаються іконографічні дані, які дозволяють стверджувати, що Плащаниця існувала до ХІІ ст. Також розглядається радіаційне випромінювання як спосіб утворення зображення на Плащаниці та можлива причина похибки у радіовуглецевому датуванні [28].

Хронологія Святої Плащаниці (Chronology of the Holy Shroud) (http://www.di.unito.it/sindon/index3.htm). Стаття представлена на сайті International Centre of Sindology (Міжнародний центр сіндології), заснованому одноіменною організацією. У статті подані основні моменти історії з 544 по 1998 рік. Зазначається, що, незважаючи на те, що документальні свідчення раннього періоду неможливо безпосередньо співставити з Плащаницею, все ж історичні посилання підтверджуються безпосередніми дослідженнями Плащаниці в різноманітних наукових галузях [29].

Філіп Даллеур “Туринська Плащаниця. Трохи історії…” (Ph.Dalleur “The Shroud of Turin. A bit history…”) (http://users.win.be/W0003740/sm/­hisuaireus.html). Французький дослідник подає коротку історичну довідку про Плащаницю. Подаються деякі докази її автентичності Плащаниці – зображення Плащаниці у кодексі Прея, що датується 1150 роком, наявність написів на полотні грецькою та латинською мовами, відомості, що дозволяють твердити про те, що Туринська Плащаниця та Мандиліон є однією реліквією [30].

Леонсіо Гарца-Вальдес “Наукові дослідження Туринської Плащаниці” (Leoncio A.Garza-Valdes “Scientific Analysis of the Shroud of Turin”) (http://users.aol.com/fcbrink/hsg/hsgart1.htm). Статтю взято на сайті Holy Shroud Guild Website. Д-р медицини Леонсіо Гарца-Вальдес висуває теорію біопластикового покриття на Плащаниці, що могло призвести до її “помолодіння”, якщо брати до уваги радіовуглецеве датування. Дослідження д-ра були зроблені у лабораторії над доколумбійськими зразками народів Америки [31].

Ремі Ван Хелст “Перша фотографія Плащаниці” (Remi Van Haelst “The First Shroud Photo”) (http://www.shroud.com/vanhels4.htm). Стаття написана на основі великої кількості статей про Секондо Піа, використано його кореспонденцію з Полем Віньйоном, Артуром Лоцом, бароном Манно. Тут детально повідомляється про фотографування Секондо Піа Плащаниці у 1898 році. Окрім передачі техніки фотографування, подається історичний матеріал, що стосується передумов фотографування, його ходу та наслідків [32].

Ремі Ван Хелст “Радіовуглецеве датування Плащаниці. Критичний статистичний аналіз” (Remi Van Haelst “Radiocarbon Statistical Analysis. A Critical Statistical Analysis”) (http://www.shroud.com/vanhels3.htm). Стаття хіміка Ремі Ван Хелста подає переосмислення на основі нових наукових даних результату радіовуглецевого датування 1988 року. Дослідник подає нову дату – 949-1071 рр. з достовірністю 95% [33].

Джон Іанон “Рослинні зображення і пилкові зерна Туринської Плащаниці: за матеріалами д-ра Алана Венджера і д-ра Авіноама Даніна” (John C.Iannone “Floral Images and Pollen Grains on the Shroud of Turin: An Interviev with Dr.Alan Whanger and Dr.Avinoam Danin”) (http://www.shroud.com/­iannone.pdf). Дана стаття написана за матеріалами відомих вчених, американця Алана Венджера й ізраїльського вченого Авіноама Даніна. В ній наводиться історія вивчення пилку і відбитків рослин, сучасний стан питання (стаття написана у 1999 році). Автор у висновках зазначає, що вчені, котрі досліджували дану проблему, а саме д-ри Венджер, Данін і Барух не ототожнюють людину з Плащаниці з особистістю Ісусом Христом, але рослини, що відбились на Плащаниці і чий пилок знайдено на полотні, були зібрані в околицях Святої Землі, причому зібрані навесні, що є серйозним аргументом того, що полотно є тим самим, у якому був похований Ісус із Назарету [34].

“Іконографічний огляд” (“Iconographic rote”) (http://sindone.torino­.chiesacattolica.­it/­en/icono/icono.htm). Стаття представлена на сайті Archiodiese of Turin Website і зроблена за матеріалами Церковної історії Евагріо, VІІ ст. Стаття представляє собою уривки із вищеназваної Церковної історії, проілюстровані іконами [35].

Джон Джексон, Ребекка Джексон “Плащаниця та сучасна наука” (John Jackon & Rebecca Jackon “The Shroud and Modern Science”) (http://www.shroudofturin.com/General/Mission/Modern%20Science.htm). Стаття взята з сайту Turin Shroud Centre. Джон та Ребекка Джексони подають результати своїх досліджень у сфері сіндології. У статті акцентується увага на знахідці тривимірної інформації на Плащаниці, оскільки цією проблемою займався безпосередньо сам Джон Джексон. Також коротко подаються деякі інші докази автентичності Плащаниці, які базуються на висновках STURP. Хоч сам Джон Джексон був замовником дослідів д-ра Д.Кузнєцова (за якими результати радіовуглецевого датування є невірними), він сам вказує, що ці досліди не знаходять підтверджень. Також у статті вказується, що якщо Плащаниця автентична, то ми можемо її розглядати як свідка воскресіння Ісуса Христа [36].

“Головні події” (“Main Events”) (http://space.tin.it/scienza/bachm/­EVENTS.HTM). Стаття представлена на сайті Collegamento pro Sindone. Присвячена хронології Плащаниці. Події даються у найширших хронологічних рамках – з 30 по 1999 рік. Стаття добре проілюстрована, прокоментована, окремі моменти підтверджені джерельними матеріалами [37].

Волтер МакКрон “Найновіші дані з проблем Плащаниці” (Walter McCrone “Latest Shroud Update”) (http://www.mcri.org/shroudupdate.html). Стаття представлена на сторінці сайту дослідницького інституту МакКрона, присвяченій Туринській Плащаниці: д-р МакКрон провів експеримент: намалював зображення на полотні розчином охри і розчином крові. Після уважного дослідження результатів він зробив висновок, що на Плащаниці кров’яні плями намальовані охрою [38].

Джілдас Рувілью “Думка ядерних фізиків про Туринську Плащаницю” (Guildas Rouvillois “A Point Of Nuclear Physics About The Shroud Of Turin”) (http://www.shroud.com/grouvil.htm). У статті розглядається вплив радіаційного опромінення на полотно і його наслідок для радіовуглецевого датування полотна, зокрема для Туринської Плащаниці [39].

Даніель Скавоне “Заперечення автентичності Плащаниці: радіовуглецева дата” (Daniel Scavone “Objections to the Shroud’s Authenticity: the Radiocarbon Date” (http://www.shroud.com/scavone3.pdf). Автор наводить огляд критики радіовуглецевого методу датування у наукових публікаціях, а також історичні дані, що стосуються появи Туринської Плащаниці в джерелах в ХІV столітті [40].

Баррі Шворц “Короткий виклад висновків STURP” (Barrie M.Schwortz “A Summary of STURP’s Conclusions) (http://www.shroud.com/78conclu.htm). Стаття подана учасником досліджень STURP. У ній коротко зазначаються результати наукових досліджень наукової команди, що були спільно узгоджені [41]. Хоч не всі були згодні з цими висновками. Зокрема, д-р МакКрон відмежувався від результатів – він стверджував, що зображення на Плащаниці є звичайною картиною [42].

Баррі Шворц “Зображення Туринської Плащаниці, оброблене на аналізаторі зображення VР-8” (Barrie M.Schwortz “Image of the Shroud of Turin as it appears on the screen of a VP-8 Image Analyser”) (http://www.shroud.com/78strp10.htm). У статті автор пояснює тривимірну природу зображення Туринської Плащаниці. Стаття супроводжується анімаційним матеріалом, який показує, як із звичайного зображення на Плащаниці утворюється об’ємне [43].

Баррі Шворц “Наукові дослідження 1978 року” (Barry M.Shwortz “The 1978 Scientific Examination”) (http://www.shroud.com/78exam.htm). Стаття представлена на сайті The Shroud of Turin Website, автор є безпосереднім учасником досліджень 1978 року. У статті описані основні моменти досліджень STURP 1978 року, подано багато фотографій із зображенням досліджень та самої Плащаниці – Баррі Шворц був офіційним фотографом STURP [44].

Баррі Шворц “Історія Плащаниці” (Barrie M.Shwortz “Shroud History”) (http://www.shroud.com/history.htm). У статті детально подана історія Плащаниці від 1349 до 2000 року. Стаття об’ємна, повна, у ній не розкривається ранній період історії Плащаниці, подається лише період, який можна прослідкувати документально. Хронологію для статті склав відомий історик Плащаниці Ян Вілсон. Оскільки Баррі Шворц був одним з учасників STURP, період дослідження Плащаниці цією організацією описаний особливо детально [45].

Баррі Шворц “Останні новини вебсайту” (Barrie M.Shwortz “Late Breaking Website News!”) (http://www.shroud.com/latebrak.htm). Стаття є стандартною рубрикою для The Shroud of Turin Website. В ній міститься інформація як про новини сайту, так і про новини, пов’язані з Плащаницею в цілому. У статті подаються правила цитування статей в Інтернеті, також цінні посилання на ресурси, що містять інформацію про правила цитування матеріалів з мережі. У новіших поновленнях цієї інформації немає, тому дане поновлення (15 червня 1999 року) слід шукати в архіві новин, що міститься на цьому ж сайті. Архів можна знайти через лінки наприкінці статті новин сайту [46].

Свята Плащаниця (Holy Shroud) (http://www.di.unito.it/sindon/index3.htm). Взята з сайту The Brotherhood of the Holy Shroud. В ній подається опис Плащаниці і коротко, у вигляді тез, основні докази автентичності полотна [47].

“Сліди вогню, що були до пожежі у Чамбері” (Tracce di bruciatura anteriori all’incendio di Chambery) (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/it/scient/­telo/­sin_bruant.htm). Повідомлення стосується існування пропалених отворів, що розміщені в L­‑подібному порядку [48].

Беляков А. О тайне происхождения образа на Туринской Плащанице (http://www.shroud.orthodoxy.ru/belycv1.htm). Стаття російського фізика і дослідника Плащаниці А.Бєлякова. В ній подаються версії походження зображення на Плащаниці. Детально описується гіпотеза “вогняного тіла”, за якою зображення на полотні утворене рентгенівським випромінюванням високих енергій. Також аналізується текст Святого Письма і порівнюється з даними наукових досліджень реліквії [49].

Александр Беляков «Современное состояние исследования Туринской Плащаницы» (http://www.shm.ru/Shr_iss.htm). Стаття поміщена на сайті “Туринская Плащаница SHROUD.SHM.RU Российский Центр Туринской Плащаницы”. У статті російський дослідник А.Беляков подає стан дослідження Плащаниці на 1996 рік, акцентуючи увагу на ранньому періоді історії Плащаниці та власній радіаційній теорії утворення зображення на полотні [50].

Шарон Герстель “Чудотворный Мандилион. Образ Спаса Нерукотворного в византийских иконографических программах” (http://www.shroud.orthodoxy.ru/scharon.htm). Стаття взята із сайту “Загадка Туринской Плащаницы”. Тут подана історія Мандиліону, його місце в іконографії та у богослужінні [51].

Каледа Г. Плащаница Господа нашего Иисуса Христа (www.zhizn.ortodox.ru/material/mat125.htm). Стаття доктора геологічних наук, професора протоієрея Г.Калєди. Невелике видання вміщує матеріали, зібрані з різних джерел. Автор стоїть на проавтентичних позиціях, у своїй праці доводить, що Плащаниця є свідченням воскресіння Ісуса Христа. У статті акцент робиться на радіовуглецевому датуванні та полеміці щодо воскресіння Христа. Також багато цікавих матеріалів стосуються історії Плащаниці [52].

“Надежен ли радиоуглеродный метод?” (http://univ2.omsk.su/foreign/fom/­radij.htm). Стаття представлена на сайті Новая Хронология Мировой Истории. В ній розглядаються вади радіовуглецевого методу. Подаються погляди опонентів цього методу, приклади лабораторних похибок [53].

Успенский Леонид “Нерукотворный Образ Спасителя” (http://jupiter.math.msu/church/russian/TD/9/obraz.html). Стаття взята зі сторінки студентської газети “Татьянин день”. Це стаття-відповідь на публікацію Алєксандра Белякова, у якій він стверджував, що Плащаниця і Мандиліон – це одна і та ж реліквія. Відомий мистецтвознавець Успєнскій заперечує це твердження і подає церковну традицію про Мандиліон [54].

Ніколас Аллен “Як Леонардо не підробив Туринську Плащаницю” (Allen Nicolas “How Leonardo did not fake the Shroud of Turin”) Scientific and Historical Research apropos the Turin Srhoud (http://www.petech.ac.za/shroud/Leonard.htm). Стаття вміщена на сайті Ніколаса Аллена Scientific and Historical Research apropos the Turin Srhoud. У праці заперечується твердження дослідників Ліна Пікнета та Кліва Прінса, які стверджують, що Туринську Плащаницю підробив Леонардо да Вінчі, та реліквії, які зберігались у Чамбері та Турині є цілком різними. Також розглядається можливість виготовлення Плащаниці фотографічним методом (автором цієї гіпотези є Ніколас Аллен) [55].

Ніколас Аллен “Визначення природи і причин фото-негативних зображень Туринської Плащаниці” (Allen Nicolas “Verification of the Nature and Causes for the Photo-negative Images on the Shroud of Lirey-Chambery-Turin”) (http://www.petech.ac.za/shroud/nature.htm). У статті порівнюються фізичні та хімічні властивості Туринської Плащаниці із властивостями штучно виготовлених фотографічних зображень, які зроблені технікою примітивної фотографії, що ніби-то могла бути застосована до виготовлення Туринської Плащаниці у часи середньовіччя [56].

[1] Bucklin Robert. The Legal and Medical Aspects of the Trial and Death of Christ// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/bucklin2.htm), 25.11.99, (січень 1970).

[2] Damnon P.E. and others. Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/nature.htm), 25.11.99, (16 лютого 1989).

[3] Danin Avinoam. Pressed Flowers. Whehe Did the Shroud Originate? A Botanical Quest// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/danin.htm), 25.11.99, (листопад-грудень 1997).

[4] Debunking The Shroud: Made by Human Hands// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/bar.htm), 25.11.99.

[5] Fossati Luigi. Photographing the Holy Shroud During the 1898 Exibition// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/colleg10.htm), 8.07.99, (вересень-жовтень 1994).

[6] Fossati Luigi. Remembrance of the 1898 Exibition// The Shroud of Turin website (http://www.shroud.com/colleg14.htm), 08.07.99, (листопад-грудень 1994).

[7] Haelst Remi Van, Moroni Mario. Natural Factors Affecting the Apparent Radiocarbon Age of Textiles (http://www.shroud.com/vanhelst.htm), 25.11.99. (лютий 1997).

[8] Kilmon Jack. The Shroud of Turin. Genuine artifact or manufactured relic?// Historian net (http://www.historian.net/shroud.htm), 25.11.99, (1998).

[9] Lombatti Antonio. Doubts Concerning the Coins Over the Eyes// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/lombatti.htm), 25.11.99, (1997).

[10] Maloney Paul C. Science, Archaeology, and the Shroud of Turin// The Sceptical Shroud of Turin Website (http://humanist.net/appro-sindone/maloney.html), 25.11.99, (1998).

[11] McCrone Walter. Red Ochre and Vermilion on Shroud Tapes?// The Sceptical Shroud of Turin Website (http://humanist.net/appro-sindone/mccrone.html), 25.12.99, (1998).

[12] Meacham William. The Authentification of the Turin Shroud: An Issue in Archaelogical Epistemology// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/meacham2.htm), 28.08.99, (червень 1983).

[13] Schafersman Steven D. Unraveling the Shroud of Turin// The Sceptical Shroud of Turin Website (http://humanist.net/appro-sindone/schafersman.html), 25.11.99, (1998).

[14] The Holy Shroud of Turin// The Catholic Encyclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/13762a.htm), 4.08.99, (1912).

[15] Zugibe Frederick T. The Man Of The Shroud Was Washed// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/zugibe2.htm), 2.01.00, (червень 1989).

[16] Zugibe Frederick T. Pierre Barbet Revisited// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/zugibe.htm), 25.11.99, (грудень 1995).

[17] На встрече американских исследователей Туринской Плащаницы сообщают о замечательном эксперименте// Загадка Туринской Плащаницы (http://www.shroud.orthodoxy.ru/accetta1.htm), 11.08.99, (червень 1999).

[18] Особо секретные данные на Туринской Плащанице// Загадка Туринской Плащаницы (http://www.shroud.orthodoxy.ru/secret1.htm), 11.08.99, (червень 1999).

[19] Craig Emily, Breese Randall. Image Formation and the Shroud of Turin// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/pdfs/craig.pdf), 7.01.01 (1994).

[20] 1999 Shroud of Turin International Research Conference… an overview of developments// Shroud of Turin Center (http://members.aol.com/turin99/confer.htm), 25.11.99, (1999).

[21] Adler Alan D. The Nature of the Body Images on the Shroud of Turin// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/pdfs/adler.pdf), 25.11.99.

[22] Allen Nicolas Peter. Is the Shroud of Turin the First Recorded Photograph?// Scientific and Historical Research apropos the Turin Srhoud (http://www.petech.ac.za/shroud/isthe.htm), 25.11.00, (1993).

[23] Barett Jim. Science & the shroud// The Mission (http://www.uthscsa.edu/mission/spring96/index.html), 25.11.99, (весна 1996).

[24] Benford M.Sue. Negativity and the Shroud// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/benford.htm), 25.11.99, (1997).

[25] Bruciature e rappezzi dell’incendio di Chambery (1532)// The Holy Shroud: The official web site (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/it/scient/telo/sin_brupost.htm), 8.01.00.

[26] Bucklin Robert. An Autopsy on the Man of the Shroud// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/bucklin.htm), 25.11.99 (1997).

[27] Carboxylation and radiocarbon enhancement…// Richmond Shroud of Turin Center (http://members.aol.com/turin99/news.htm), 29.01.00.

[28] Carr Peter. Dating and Formation of the Shroud by Peter Carr// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/carr.pdf), 25.11.99, (березень 1999).

[29] Chronology of the Holy Shroud// (http://www.di.unito.it/shroud/chrono.htm), 15.10.99.

[30] Dalleur Ph. The Shroud of Turin. A bit of history…//(http://users.win.be/W0003740/sm/hisuaireus.html), 25.11.99.

[31] Garza-Valdes Leoncio A. Scientific Analysis of the Shroud of Turin// Holy Shroud Guild Website (http://users.aol.com/fcbrink/hsg/hsgart1.htm), 29.01.00, (11 вересня 1993).

[32] Haelst Remi Van. The First Shroud Photo// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/vanhels4.htm), 8.07.99, (1997).

[33] Haelst Remi Van. Radiocarbon Datin The Shroud. A Critical Statistical Analys// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/vanhels3.htm), 25.11.99, (1997).

[34] Iannone John C. Floral Images and Pollen Grains on the Shroud of Turin: an Interview With Dr.Alan Whager and Dr.Avinoam Danin// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/iannone.pdf), 21.11.99, (1999).

[35] Iconographic route// Archiodiese of Turin Website (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/en/icono/icono.htm), 25.11.99.

[36] Jackson John and Rebecca. The Shroud and Modern Science// Turin Shroud Conter of Colorado Website, (http://www.shroudofturin.com/General/Mission/Modern%20Science.htm), 07.11.99, (1997).

[37] Main Events// Collegamento pro Sindone, (http://space.tin.it/scienza/bachm/EVENTS.HTM), 25.11.99.

[38] McCrone Walter. Latest Shroud Update// The Shroud of Turin. Research at McCrone Research Institute (http://www.mcri.org/shroudupdate.html#anchor577043), 12.01.00, (24 жовтня 1999).

[39] Rouvillois Gildas. A Point Of Nuclear Physics About The Shroud Of Turin// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/grouvil.htm), 25.11.99.

[40] Scavone Daniel. Objections to the Shroud’s Authenticity: the Radiocarbon Date// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/scavone3.pdf), 25.11.99, (1993).

[41] Schwortz Barrie M. A Summary of STURP’s Conclusions// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/78conclu.htm), 10.01.00, (1981).

[42] Schwortz Barrie M. Shroud History// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/history.htm), 04.08.99, (1996) – С.13 з 21.

[43] Schwortz Barrie M. Image of the Shroud of Turin as it appears on The screen of a VP-8 Image Analyser// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/78strp10.htm), 10.01.00, (1997).

[44] Schwortz Barrie M. The 1978 Scientific Examination// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/78exam.htm), 29.01.00.

[45] Schwortz Barrie M. Shroud History// The Shroud of Turin Website, (http://www.shroud.com/history.htm), 04.08.99, (1996).

[46] Schworz Barrie M. Late Breaking Website News!// The Shroud of Turin Website (http://www.shroud.com/latebrak.htm), 25.06.99, (15 червня 1999).

[47] The Holy Shroud// The Brotherhood of the Holy Shroud (http://www.di.unito.it/sindon/index3.htm), 07.11.99.

[48] Tracce di bruciatura anteriori all’incendio di Chambery// The Holy Shroud: The official web site, (http://sindone.torino.chiesacattolica.it/it/scient/telo/sin_bruant.htm), 8.01.00.

[49] Беляков Александр. О тайне происхождения образа на Туринской Плащанице. (http://www.shroud.ortodoxy.ru/belyev1.htm), 16.09.99.

[50] Беляков Александр. Современное состояние исследования Туринской Плащаницы// Туринская Плащаница SHROUD.SHM.RU Российский Центр Туринской Плащаницы (http://www.shm.ru/Shr_iss.htm), 07.11.99, (1996).

[51] Герстель Шарон. Чудотворный Мандилион. Образ Спаса Нерукотворного в византийских иконографических програмах// Загадка Туринской Плащаницы (http://www.shroud.orthodoxy.ru/scharon.htm), 25.11.99.

[52] Каледа Глеб. Плащаница Господа нашего Иисуса Христа//(http://www.zhizn.ortodox.ru/material/mat125.htm), 11.08.99, (1997).

[53] Надежен ли радиоуглеродный метод?// Новая Хронология мировой истории, (http://univ2.omsk.su/foreign/fom/radij.htm), 20.11.99.

[54] Успенский Леонид. Нерукотворный Образ Спасителя// Студенческая газета “Татьянин день” (http://jupiter.math.msu/church/russian/TD/9/obraz.html), 11.08.99.

[55] Allen Nicolas. How Leonardo did not fake the Shroud of Turin// Scientific and Historical Research apropos the Turin Srhoud (http://www.petech.ac.za/shroud/Leonard.htm), 25.11.00, (1995).

[56] Allen Nicolas. Verification of the Nature and Causes for the Photo-negative Images on the Shroud of Lirey-Chambery-Turin// Scientific and Historical Research apropos the Turin Srhoud (http://www.petech.ac.za/shroud/nature.htm), 25.11.00, (1995).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one × 1 =