Література до книги Олександра Федоріва та Ольги Михайлів “Іоанн Павло ІІ – Папа миру”

Священик Кароль Войтила, майбутній Папа Іоанн Павло ІІ

Священик Кароль Войтила, майбутній Папа Іоанн Павло ІІ

Це використані джерела до книги. Видань на даний момент більше, однак станом на 2001 рік, коли було перше видання книги, їх було не так вже й багато.

Література до книги Олександра Федоріва та Ольги Михайлів “Іоанн Павло ІІ – Папа миру”

 1. Апостольский лист Римського архиєрея Івана Павла ІІ з нагоди 400-річчя Берестейської унії. б/м, б/р.
 2. Апостольское послание: «Свет востока» – «Orientale lumen» его святейшества Папы Иоанна Павла II к епископам, к миру и верующим по случаю столетия апостольского послания «Orientale dignitas» Папы Льва ХIII // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С.48-71.
 3. Иоанн Павел II. Искупитель человека. Окружное послание (энциклика). – Paris: Simvol, 1991. – C.3-38.
 4. Иоанн Павел ІІ. Единство в многообразии. Размышления о Востоке и Западе. – Милан-Москва: Христианская Россия, 1993. – 240 с.
 5. Иоанн Павел ІІ. Мысли о земном. – М.: Новости, 1992. – 424 с.
 6. Іван Павло ІІ. Дар і Таїнство (у п’ятдесяту річницю моїх ієрайських свячень) / З польської переклав о.Іван Козовик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998.
 7. Іоанн Павло ІІ. Справедливість кожного – джерело миру для всіх. Послання Його Святості Папи Івана Павла ІІ на ХХХІ Всесвітній День Миру 1 січня 1998 року // Нова Зоря. – 1998. – № 1-2.
 8. Іоанн Павло ІІ. Апостольський лист Tertio Millennio Adveniente (Наближення третього тисячоліття) Вселенського Архиєрея Івана Павла ІІ. – Львів: Свічадо, 1997. – 63 с.
 9. Папа Иоанн Павел ІІ. Переступить порог надежды. – М.: Истина и Жизнь, 1995. – 280 с.
 10. Покликання і місія мирян Christifideles laici. Післясинодальне Апостольське навчання святішого отця Івана Павла ІІ. – Львів: Місіонер, 1998.
 11. Послесловие к публикации «Orientale lumen» // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С.68-71.
 12. Розпорядження Президента // Урядовий кур’єр. – 10 січня 2001 р. – № 3. – С.3.
 13. Дюрозель, Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1999. – 903 с.
 14. Гергей Е. История папства. – М.: Республика, 1996. – 463 с.
 15. Григулевич Й.Р. Папство. Століття ХХ. – К., 1988. – 544 с.
 16. История Польши с древнейших времен до наших дней. – Варшава, 1995.
 17. Козаччин Н.М., Матюхіна О.А. «Східна політика» Ватікану. – Львів: Каменяр, 1989. – 70 с.
 18. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-1999). – Львів, 2000. – 159 с.
 19. Нагаєвський І. Історія Римських Вселенських Архієреїв. – Івано-Франківськ-Львів, 1999. – Частина ІV.
 20. Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с.
 21. Апостол Петр возвращается домой // Бюлетень релігійної інформації № 4 (74). – Квітень 2000 р. – С.30.
 22. Візит Іоанна Павла ІІ до Нігерії // Нова зоря. – 1998. – 31 березня.
 23. Візит Папи в Україну: всі дороги ведуть до Львова // Україна і світ сьогодні. – 27 січня – 2 лютого 2001 р. (№ 4). – С.12.
 24. Віктор Єленський. Маємо папу… // Людина і світ. – 1998, жовтень. – С.10-14.
 25. ГеоПапа веде церкву в ІІІ тисячоліття // Людина і світ. – 1995. – № 8. – С.4-6.
 26. Для приема около полутора миллионов паломников, которые планируют посетить Львов во время визита Папы Римского, в этом городе откроют консульський отдел МИДа // Аргументы и факты. – 2001. – 25 января. – С.2.
 27. Іоанн Павло ІІ і нові традиції // Нова зоря. – 1998. – 28 квітня.
 28. Історія України. – Травень 1999. – С.8.
 29. Католицизм не догма… // Новое время. – №45/97. – С.26-27.
 30. На Папу римского готовится покушение? // Бюлетень релігійної інформації № 4 (74). – Квітень 2000 р. – С.27.
 31. Новицька Олена. 20 років навколо світу // Україна молода. – 18 травня 2000 р.
 32. Острів Свободи прагне Божого слова. 21-25 січня тривала апостольська подорож Папи Івана Павла ІІ на Кубу // Нова зоря. – 1998. – № 7 (27 січня).
 33. Папа мільярда «дітей». В очікуванні господаря Ватикану // Бюлетень релігійної інформації. – 2000. – № 9.
 34. Папа просить проявити милість // Бюлетень релігійної інформації. – 2000. – № 7-8.
 35. Правоторова. Кто поведет римскую курию в ХХІ век? // Наука и религия. – 2000. – № 7.
 36. Раффи Серж. «Опус Деи» – тайная армия Ватикана // За рубежом. – 1994. – № 37. – С.8-9.
 37. Филиппов Б.А. Иоанн Павел ІІ: личность // Наука и религия. – 2000. – № 6-7.
 38. Церква звіряє сумління // Нова зоря. – 1998. – 10 листопада.
 39. Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.
 40. Blakemore Bill. Ranting or Stratgy? // ABC2000 (http: //abcnews.go.com/ABC2000/DailyNews/pope991008_blakemore.html), 17.12.00 (8 жовтня 2000).
 41. Christiansen Drew. Peacemaking and the Use of Force: Behind the Pope`s Stringent Just-War Teaching (http: //www.georgetown.edu/centers/woodstock/church_studies/dc-jstwr.htm),17.12.00 (12 травня 1999).
 42. Developments Related to the Middle East Peace Process (http: //www.un.org/Depts/dpa/qpal/dpr/Dev11.htm), 17.12.00 (1997).
 43. Entine Benjamin. Pope John Paul II places a note in the Western Wall // The Jewish Advocate (http: //www.neponset.com/jewish_advocate/oped.htm), 17.12.00 (11 лютого 2000).
 44. Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00.
 45. Pontificate of pope John Paul II: an overview (http: //www.katolsk.no/info/jp2/20cron.htm), 17.12.00.
 46. Remarks Following a Meeting With Pope John Paul II in Vatican City June 7, 1982 (http: //www.reagan.utexas.edu/resource/speeches/1982/60782a.htm), 17.12.00.
 47. The Harvest of Justice is Sown in Peace. A Reflection of the National Conference of Catholic Bishops on the Tenth Anniversary of The Challenge of Peace (http: //www.nccbuscc.org/sdwp/harvest.htm), 17.12.00 (17 листопада 1993).

 

[1] Візит Папи в Україну: всі дороги ведуть до Львова // Україна і світ сьогодні. – 27 січня – 2 лютого 2001 р. (№ 4). – С.12.

[2] Розпорядження Президента // Урядовий кур’єр. – 10 січня 2001 р. – № 3. – С.3.

[3] Для приема около полутора миллионов паломников, которые планируют посетить Львов во время визита Папы Римского, в этом городе откроют консульський отдел МИДа // Аргументы и факты. – 2001. – 25 января. – С.2.

[4] Папа мільярда «дітей». В очікуванні господаря Ватикану // Бюлетень релігійної інформації. – 2000. – № 9. – С. 41.

[5] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 12.

[6] Правоторова. Кто поведет римскую курию в ХХІ век? // Наука и религия. – 2000. – № 7. – С. 13.

[7] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 9.

[8] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 73.

[9] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 73.

[10] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 15.

[11] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 1 з 7.

[12] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[13] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 90.

[14] Церква звіряє сумління // Нова зоря. – 1998. – 10 листопада. – С. 7.

[15] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 1 з 7.

[16] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 91.

[17] Іван Павло ІІ. Дар і Таїнство (у п’ятдесяту річницю моїх ієрайських свячень) / З польської переклав о.Іван Козовик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. – С. 9.

[18] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 94 – 95.

[19] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 95.

[20] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 95.

[21] Іван Павло ІІ. Дар і Таїнство (у п’ятдесяту річницю моїх ієрайських свячень) / З польської переклав о.Іван Козовик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. – С. 10.

[22] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 102 – 103.

[23] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 2 з 7.

[24] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[25] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[26] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 108.

[27] Иоанн Павел ІІ. Мысли о земном. – М.: Новости, 1992. – 424 с. – С. 396.

[28] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[29] Церква звіряє сумління // Нова зоря. – 1998. – 10 листопада. – С. 7.

[30] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 14.

[31] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[32] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 14.

[33] Іван Павло ІІ. Дар і Таїнство (у п’ятдесяту річницю моїх ієрайських свячень) / З польської переклав о.Іван Козовик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. – С. 12.

[34] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 126 – 127.

[35] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 129 – 130.

[36] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 2 з 7.

[37] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 137.

[38]Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 146.

[39] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[40] Іван Павло ІІ. Дар і Таїнство (у п’ятдесяту річницю моїх ієрайських свячень) / З польської переклав о.Іван Козовик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. – С. 15.

[41] Новицька Олена. 20 років навколо світу // Україна молода. – 18 травня 2000 р. – С. 5.

[42] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 2 з 7.

[43] Иоанн Павел ІІ. Мысли о земном. – М.: Новости, 1992. – 424 с. – С. 397.

[44] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 137 – 138.

[45] Іван Павло ІІ. Дар і Таїнство (у п’ятдесяту річницю моїх ієрайських свячень) / З польської переклав о.Іван Козовик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1998. – С. 17.

[46] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 155 – 156.

[47] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[48] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 156, 159, 162 – 163.

[49] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 167, 168.

[50] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 172.

[51] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 172 – 175.

[52] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 176.

[53] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 178 – 179.

[54] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 179.

[55] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 181 – 182.

[56] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 187.

[57] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 188.

[58] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[59] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 190 – 191.

[60] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 191 – 192, 194.

[61] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 213 – 215.

[62] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[63] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 194 – 195.

[64] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 198.

[65] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 216.

[66] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 3 з 7.

[67] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 217.

[68] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[69] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 224 – 225.

[70] Highlights on the life of his holiness Pope John Paul II // Holy See (http: //www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/biography/documents/hf_jp-ii_bio_01061996_pre-pontificate_en.html), 27.09.00. – С. 4 з 7.

[71] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[72] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 226.

[73] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 228 – 229.

[74] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 233.

[75] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[76] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 63.

[77] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 233 – 234.

[78] Иоанн Павел ІІ. Мысли о земном. – М.: Новости, 1992. – 424 с. – С. 398.

[79] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 247 – 248.

[80] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 249.

[81] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[82] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 251.

[83] Biografia Jana Pawla II) // Jan Pawel II. Documentacja pontyficaty (http: //www.papa.com.pl/papabiog), 16.10.00.

[84] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 253.

[85] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 256 – 257.

[86] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 261 – 262.

[87] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 263.

[88] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 264.

[89]
Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 270.

[90] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 270 – 271.

[91] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с. – С. 271.

[92] Шульц Т. Иоанн Павел ІІ / Пер. с англ. О.В.Дорошкевич; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск: ООО «Попурри», 2000. – 640 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

thirteen − 3 =